7 quyển sách hay về luật hình sự và ảnh hưởng của nó đến an ninh và xã hội

7 quyển sách hay về luật hình sự cung cấp cho người đọc những hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự, đây là một khía cạnh quan trọng để hiểu được hệ thống tư pháp hình sự.

75 Năm Hình Thành, Phát Triển Của Hệ Thống Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Và Định Hướng Tiếp Tục Hoàn Thiện (1945-2020) (Sách Chuyên Khảo)

75 Năm Hình Thành, Phát Triển Của Hệ Thống Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Và Định Hướng Tiếp Tục Hoàn Thiện (1945-2020) (Sách Chuyên Khảo)

Cuốn sách là công trình nghiên cứu chuyên khảo đồng bộ, toàn diện và có hệ thống đầu tiên trong khoa học luật hình sự Việt Nam đề cập riêng việc phân tích khoa học để làm sáng tỏ về mặt lý luận hệ thống pháp luật hình sự nước ta trong 75 năm qua (1945-2020).

Hỏi – Đáp Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Hiện Hành

Hỏi – Đáp Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Hiện Hành

Nội dung sách được biên soạn trên cơ sở các văn bản giải thích, hướng dẫn áp dụng Bộ Luật hình sự đang có hiệu lực, từ Luật đến văn bản dưới luật, tương ứng với từng điều khoản của Bộ Luật Hình sự.

Cuốn sách này không chỉ có ý nghĩa lý luận, ý nghĩa lịch sử mà còn có ý nghĩa thực tế sâu sắc và bổ ích.

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam – Phần Chung

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam – Phần Chung

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam – Phần chung này được biên soạn mới trên cơ sở phát triển, kế thừa từ những cuốn Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (phần chung) trước đây của Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời dựa vào các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để phân tích, tổng hợp các tri thức khoa học luật hình sự.

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam – Phần chung được biên soạn mới lần này của Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội có một số đặc điểm sau:

– Về kết cấu các chương: Giáo trình được sắp xếp theo các vấn đề logic và khoa học. Đặc biệt, trong giáo trình này, chương Các nguyên tắc của Luật hình sự Việt Nam được viết gộp chung với Chương Đạo luật hình sự; bên cạnh đó có một chương mới được viết thêm về “Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm tội” nhằm mục đích tìm hiểu, nghiên cứu về cơ sở lý luận và những căn cứ pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại phạm tội do đây là vấn đề lần đầu tiên được quy định trog Bộ luật Hình sự Việt Nam.

– Về nội dung: Đảm bảo sự kết hợp giữa tính khoa học với tính có căn cứ giữ lý luận và thực tiễn áp dụng luật hình sự thực định, có sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự. Ngoài ra, để đảm bảo sự đa dạng các quan điểm trong khoa học luật hình sự, giáo trình cũng giữ nguyên những ý kiến của các tác giả khi giải thích, lập luận các vấn đề tương ứng mà họ biên soạn..

Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam

Tổng Quan Về Luật Hình Sự Việt Nam

Tổng quan về luật hình sự Việt Nam, thảo luận về các tội phạm và hình phạt chính trong nước. Cuốn sách cũng đề cập đến hệ thống tư pháp hình sự, từ điều tra và bắt giữ đến xét xử và tuyên án.

Bộ Luật Hình Sự Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Bộ Luật Hình Sự Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015 và được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017

Từ ngày 1/1/2018, Bộ luật Hình sự năm 2015 chính thức có hiệu lực thi hành. Để Bộ luật Hình sự di vào cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân, tạo điều kiện cho việc nhận thức thống nhất trong áp dụng để giải quyết vụ án hình sự, nhiều văn bản hưởng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự đã được ban hành như:

Nghị quyết số 08/2021/NQ-UBTVQH15 ngày 26/11/2021 Giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự. Công văn số 1557/VKSTC-V1 ngày 20/04/2021 Về việc Hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng các Điều 347 348 và 349 Bộ luật Hình sự.

Nghị quyết số 03/2020 NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ..

Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách cùng những quy định pháp luật mới nhất về hình sự, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:

Bộ Luật Hình Sự Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  • Phần I:  Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2017
  • Phần II:  Nghị Quyết hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự
  • Phần III:  Hướng dẫn về thời hiệu thi hành bản án, thi hành hình phạt của Bộ luật Hình sự
  • Phần IV:  Hướng dẫn phân tội phạm cụ thể của bộ luật hình sự

Xin trận trong giới thiệu cuốn sách đến cùng bạn đọc!

Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015(Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015(Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, ban hành ngày 20/6/2017 và đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Bộ luật Hình sự mới có nhiều thay đổi so với Bộ luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 1999.

Trong quá trình độc giả tìm hiểu, tư vấn, thực thi pháp luật rất cần những tài liệu cung cấp chi tiết từng điều luật và đặc biệt có những tình tiết có thể tìm hiểu, áp dụng cho các tình huống cụ thể của pháp luật hình sự.

Do đó, chúng tôi đã tổng hợp các quy định hiện hành của Bộ luật Hình sự năm 2015 “sửa đổi, bổ sung năm 2017” chỉ dẫn áp dụng đối với các điều luật và tình tiết đã có hướng dẫn pháp luật cụ thể, biên soạn thành một cuốn sách để hỗ trợ cho việc tra cứu, áp dụng pháp luật theo thời điểm xảy ra sự việc và các văn bản dưới luật hướng dẫn các vướng mắc trong quá trình áp dụng..

Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi Bổ sung 2017) – Phần tội phạm

Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi Bổ sung 2017) – Phần tội phạm

Lời giới thiệu:

Nhà Xuất bản CAND đã kịp thời xuất bản cuốn “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) – Phần các tội phạm” do nhóm tác giả gồm những nhà khoa học, cán bộ làm công tác thực tiễn, cán bộ tham gia Tổ biên tập xây dựng dự thảo các Bộ luật Hình sự năm 1985, năm 1999 và năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có kinh nghiệm, trình độ trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, xây dựng, thi hành và áp dụng pháp luật về hình sự.

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là một đạo luật lớn không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, chế độ xã hội chủ nghĩa, an ninh trật tự của đất nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng, đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta..

Triết Heidegger

Tôi là Triết Heidegger, một người yêu sách cuồng nhiệt và là một blogger thích khám phá những chiều sâu của triết học. Tôi có niềm đam mê học hỏi và khám phá những ý tưởng mới, điều này đã thúc đẩy tôi không ngừng giáo dục bản thân về các chủ đề từ văn hóa, lịch sử, con người và văn học. Khi rảnh rỗi, tôi dành cả ngày tại các thư viện địa phương để đọc tất cả những gì tôi thích. Là một người học suốt đời, tôi luôn tìm kiếm những thử thách mới để mở rộng nền tảng kiến ​​thức của mình hơn nữa.

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng danh mục:

Những quyển sách dạy vẽ hình khối hay với từng bước chi tiết Những quyển sách dạy vẽ hình khối hay giúp bạn hiểu rõ và biết cách vẽ hình khối từ nhiều góc độ. Bí Quyết Hội Họa – Luyện Vẽ…
15 cuốn sách hay về ra quyết định sáng suốt và thông minh 15 cuốn sách hay về ra quyết định giúp bạn xóa tan sự hỗn loạn khi đưa ra quyết định, làm dịu nỗi sợ chọn sai và tìm thấy…
Những cuốn sách hay về quản lý tòa nhà xứng đáng tham khảo Những cuốn sách hay về quản lý tòa nhà trình bày các kiến thức, mô hình và kỹ năng quản lý tòa nhà chuyên nghiệp, hiệu quả và tiết…
Back to top button