Giới thiệu

Readvii khởi chạy từ năm 2020.

Mục tiêu của Readvii là trở thành website về Sách đáng tin cậy, khách quan và dễ dàng truy cập tại Việt Nam.

Nội dung chính được đăng tải trên Readvii bao gồm các thư mục:

  • List
  • Author
  • Review
  • Quote

Và sau cùng, mọi bài viết trên Readvii là miễn phí và sẽ mãi như vậy.

Back to top button