Tác giả

Tác giả – cuộc đời và tác phẩm.

 • Th11- 2022 -
  6 Tháng Mười Một

  Sách hay nhất của Robert Kiyosaki

  Tác giả Robert Kiyosaki, một nhà tư vấn kinh doanh nổi tiếng. Sách của Robert Kiyosaki chia sẻ kiến ​​thức quản lý tài chính, xây dựng, điều hành và phát triển doanh nghiệp, được nhiều nhà lãnh đạo và tổ chức trên thế giới đánh…

  Đọc thêm »
 • 6 Tháng Mười Một

  Sách hay nhất của Dale Carnegie

  Tác giả Dale Carnegie, một diễn giả nổi tiếng. Sách của Dale Carnegie tập trung vào nghệ thuật nói trước công chúng, cách giao tiếp tốt và sử dụng nó để tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của mọi người. Sách hay…

  Đọc thêm »
 • 6 Tháng Mười Một

  Sách hay nhất của Aristotle

  Tác giả Aristotle, một triết gia nổi tiếng. Sách của Aristotle nói về nghệ thuật sống, đạo đức, chính trị và triết học. Sách hay nhất của Author Chính Trị Luận Tác phẩm nổi tiếng viết về các khái niệm mà từ đó định hình…

  Đọc thêm »
 • 5 Tháng Mười Một

  Sách hay nhất của Vãn Tình

  Tác giả Vãn Tình, tác giả truyền cảm hứng dành cho phái nữ. Sách của Vãn Tình thường viết về thế giới của những người phụ nữ trưởng thành ở các phương diện: sự thật về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc, công việc và…

  Đọc thêm »
 • Th10- 2022 -
  30 Tháng Mười

  Sách hay nhất của Ajahn Chah

  Tác giả Ajahn Chah, một nhà sư Phật giáo nổi tiếng. Sách của Ajahn Chah bắt nguồn sâu sắc từ những lời dạy của Đức Phật, dựa trên trí tuệ, lòng từ bi và sự hiểu biết về bản thân. Sách hay nhất của Ajahn…

  Đọc thêm »
 • 30 Tháng Mười

  Sách hay nhất của Agatha Christie

  Tác giả Agatha Christie, nhà văn nổi tiếng người Anh. Sách của Agatha Christie rất nổi tiếng ở nhiều nước. Chủ yếu về tội phạm, có yếu tố trinh thám và văn phong tuyệt đỉnh. Sách hay nhất của Agatha Christie Ngôi Nhà Quái Dị…

  Đọc thêm »
 • 30 Tháng Mười

  Sách hay nhất của Adam Smith

  Tác giả Adam Smith, nhà kinh tế học người Scotland. Cuốn sách của Adam Smith tập trung vào vai trò của cá nhân trong nền kinh tế, tầm quan trọng của sự phân công lao động và những lợi ích của nền kinh tế thị…

  Đọc thêm »
 • 29 Tháng Mười

  Sách hay nhất của Jiddu Krishnamurti

  Tác giả Jiddu Krishnamurti, nhà văn, diễn thuyết và triết gia nổi tiếng. Sách của Jiddu Krishnamurti giúp người đọc hiểu rõ về bản thân, mục đích của thiền định, mối quan hệ mỗi cá thể với xã hội và tầm quan trọng của nhận…

  Đọc thêm »
 • 29 Tháng Mười

  Sách hay nhất của Brian Tracy

  Tác giả Brian Tracy, diễn giả truyền động lực. Sách của Brian Tracy nói về sự hoàn thiện, phát triển bản thân và thành công trong sự nghiệp. Sách hay nhất của Brian Tracy Nghệ Thuật Quản Lý Tài Chính Cá Nhân TIỀN BẠC là…

  Đọc thêm »
 • 29 Tháng Mười

  Sách hay nhất của Benjamin Graham

  Tác giả Benjamin Graham, nhà đầu tư nổi tiếng. Sách của Benjamin Graham nói về nghệ thuật đầu tư và các nguyên tắc đầu tư giá trị. Sách hay nhất của Benjamin Graham Phân Tích Chứng Khoán Phân Tích Chứng Khoán là một trong những…

  Đọc thêm »
Back to top button