7 cuốn sách hay về đầu tư quốc tế bổ sung kiến thức cho người đọc

7 quyển sách hay về đầu tư quốc tế cung cấp cho người đọc kiến thức chuyên sâu về đầu tư và tài chính quốc tế trong môi trường toàn cầu hóa hiện nay.

Kinh Doanh Quốc Tế Hiện Đại

Kinh Doanh Quốc Tế Hiện Đại bao gồm 6 phần chủ yếu:

– Phần I: Giới thiệu và tổng quan

Chương 1: Toàn cầu hóa

– Phần II: Sự khác biệt quốc gia

Chương 2: Những khác biệt quốc gia về kinh tế chính trị
Chương 3: Kinh tế chính trị và phát triển kinh tế
Chương 4: Những khác biệt về văn hóa
Chương 5: Đạo đức trong kinh doanh quốc tế

– Phần III: Môi trường thương mại và đầu tư toàn cầu

Chương 6: Học thuyết thương mại quốc tế
Phụ lục A: Thương mại quốc tế và cán cân thanh toán
Chương 7: Kinh tế chính trị của thương mại quốc tế
Chương 8: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Chương 9: Hội nhập kinh tế khu vực

– Phần IV: Hệ thống tiền tệ toàn cầu

Chương 10: Thị trường ngoại hối
Chương 11: Hệ thống tiền tệ quốc tế

– Phần V: Chiến lược kinh doanh quốc tế

Chương 12: Chiến lược kinh doanh quốc tế
Chương 13: Thâm nhập thị trường nước ngoài

– Phần VI: Các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế

Chương 14: Xuất khẩu, nhập khẩu và thương mại tối ưu
Chương 15: Sản xuất toàn cầu, thuê ngoài và hậu cần
Chương 16: Marketing toàn cầu và nghiên cứu và phát triển
Chương 17: Quản trị nguồn nhân lực toàn cầu

Đầu Tư Quốc Tế – ThS. Lê Quang Huy

Đầu tư nước ngoài hay phạm vi rộng hơn là đầu tư quốc tế là một trong những hoạt động quan trọng của kinh tế quốc tế. Về phương diện quốc gia/khu vực/toàn cầu, đầu tư quốc tế là một trong những hoạt động quan hệ kinh tế quốc tế. Về phương diện doanh nghiệp, đầu tư quốc tế là một trong những hoạt động kinh doanh quốc tế. Ở Việt Nam hiện nay, đầu tư quốc tế là một trong những môn học chuyên ngành của ngành kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh tổng hợp. Tuy nhiên, tài liệu về môn học này còn chưa phong phú. Để góp phần bổ sung nguồn tài liệu học tập, nghiên cứu về lĩnh vực đầu tư quốc tế, ThS. Lê Quang Huy đã biên soạn cuốn sách Đầu tư quốc tế.

Cuốn sách đã cập nhật một số hoạt động mới trong lĩnh vực đầu tư quốc tế mà vừa mới xuất hiện hoặc chưa phát triển tại Việt Nam như quỹ hoán đổi danh mục (ETF), Quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REITs Funds), Quỹ quản lý đầu tư hợp đồng tương lai hàng hóa… hoặc cung cấp thêm một số nọi dung mà doanh nghiệp đang quan tâm như: thủ tục đầu tư ra nước ngoài (đầu tư sang Lào, Campuchia), quản trị tài chính chi nhánh – công ty mẹ, các kỹ thuật xúc tiến đầu tư nước ngoài.

Hy vọng cuốn sách không chỉ là nguồn tham khảo cho các bạn học viên, mà còn là nguồn tham khảo cho các nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp, những người làm công tác xúc tiến và quản lý đầu tư.

Giáo Trình Luật Đầu Tư Quốc Tế

Hiện nay, môn học Luật đầu tư quốc tế đã được giảng dạy ở một số trường đại học tại Việt Nam, đây là một môn học, một chuyên ngành luật đang phát triển mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm từ các nhóm đối tượng khác nhau, xuất phát từ các yêu cầu khác nhau trong giảng dạy, học tập, hoạch định, thực thi chính sách hay nghiên cứu chuyên sâu.

Cuốn sách này được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản do TS. Trịnh Hải Yến, Phó Trưởng khoa Luật quốc tế – Học viện Ngoại giao biên soạn.

Tài Chính Quốc Tế (International Corporatr Finance 10th Edition)

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học, đội ngũ giảng viên khoa Tài Chính của trường Đại Học Kinh Tế – Luật (UEL) thuộc ĐH Quốc Gia TP. HCM đã tiến hành biên dịch giáo trình INTERNATIONAL CORPORATE FINANCE của tác giả Jeff Madura (giáo sư ĐH Đại Tây Dương Florida, Hoa Kỳ) sang tiếng Việt với tên sách là “TÀI CHÍNH QUỐC TẾ”. Bản tiếng Việt này được Nhà Xuất Bản Cengage Learning có trụ sở chính ở Mỹ biên tập và xuất bản tại Singapore. Giáo trình của Jeff Madura đã được nhiều trường ĐH ở Mỹ, và các trường ĐH trên thế giới sử dụng như một giáo trình cơ bản phục vụ giảng dạy các chương trình đại học và cao học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, và một số chuyên ngành kinh tế khác. Trong buổi giới thiệu giáo trình này với sinh viên Việt Nam tổ chức ngày 2/10/2012 tại ĐH Văn Lang TP. HCM, GS.TS Nguyễn Thị Cành -trưởng nhóm dịch thuật cho biết, toàn bộ cuốn sách gồm 5 phần, 21 chương cung cấp cho người đọc kiến thức chuyên sâu về môi trường tài chính quốc tế, về quản trị tài chính cho công ty đa quốc gia, về kinh doanh tiền tệ trên thị trường tài chính quốc tế trong môi trường toàn cầu hóa… 

Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế

Tiến trình hội nhập hóa toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, mang tính tất yếu khách quan. Ở những năm đầu của thế kỷ thứ 21 đất nước chúng ta đã và đang hội nhập thành công với nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong bối cảnh như thế các kiến thức về Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế rất cần thiết cho các chuyên gia kinh tế vì nó cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về cơ sở khoa học của vấn đề hội nhập; về đặc điểm và các nguyên tắc quan hệ quốc tế về kinh tế, thương mại, hoạt động đầu tư của quá trình hội nhập; những rào cản thương mại; các chính sách ngoại thương.

Cuốn sách Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế là một tác phẩm đầy đủ về kiến thức về lĩnh vực này, được đúc kết từ chính kinh nghiệm thực tế của tác giả hơn 30 năm quan hệ kinh tế với đối tác nước ngoài. Cuốn sách được dùng làm tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập và các nhà quản trị quan tâm đến mảng kinh tế đối ngoại, học đơn giản hơn là những doanh nhân đang giao dịch với các đối tác nước ngoài.

Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tại Việt Nam

Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tại Việt Nam được tiếp tục bổ sung, phát triển các kết quả nghiên cứu đã có, phân tích một cách có hệ thống, cập nhật các vấn đề lý luận và thực tiễn của FDI ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Cuốn sách tập trung phân tích các luận cứ khoa học và làm rõ thực trạng các chính sách cũng như kết quả hoạt động FDI ở Việt Nam trong hơn 20 năm qua, từ đó đưa ra một số gợi ý điều chỉnh chính sách, biện pháp điều tiết các hoạt động thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI ở Việt Nam.

Vì thế, cuốn sách có thể xem là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách và nghiên cứu, giảng dạy về FDI. Mặc dù tác giả đã rất cố gắng nhưng do điều kiện nghiên cứu có hạn nên cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc.

Chiến Lược Kinh Doanh Quốc Tế: Thực Tiễn Của Việt Nam, Châu Á Và Thế Giới

Thế giới mà chúng ta sống đang vận động và thay đổi hàng ngày với xu thế hội nhập một cách sâu rộng và nhanh chóng. Những rào cản đối với các dòng hàng hóa, dịch vụ và vốn đã được xóa bỏ đi nhanh chóng. Khối lượng các trao đổi buôn bán và đầu tư xuyên quốc gia phát triển với tốc độ nhanh hơn sự tăng trưởng sản lượng thế giới, cho thấy nền kinh tế của các quốc gia đang tiến gần hơn đến việc thiết lập một hệ thống kinh tế toàn cầu phụ thuộc lẫn nhau. Điều này càng được đẩy mạnh bời những chính sách tự do nền kinh tế của các Chính phủ vốn trước đây phản đối nền kinh tế thị trường; nhiều doanh nghiệp nhà nước đã được tư nhân hóa; nhiều quy định được bãi bỏ; thị trường được mờ cho phép sự cạnh tranh; những sự bảo hộ nền kinh tế nội địa cũng được giảm dần. Đây là xu thế toàn cầu hóa hay được gọi một cách ví von là “thếgiới phẳng” bởi Thomas Friedman.

Được xem là một trong những trụ cột của sự phát triển, kinh tế thế giới cũng hòa vào xu hướng đó với sự vươn xa của các hoạt động kinh doanh vượt qua rào cản và những cách biệt về địa lý, văn hóa, chính trị, pháp lý… Khi tăng trưởng dựa vào thị trường trong nước trở nên chậm lại và bão hòa, các doanh nghiệp hướng tới tham vọng chinh phục những thị trường mới, đầy tiềm năng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Điều này mang tới những cơ hội mới đồng thời với những thách thức không nhỏ đòi hỏi doanh nghiệp luôn phải vận động và đổi mới linh hoạt.

Việt Nam với những chính sách mở cửa, hội nhập trong khoảng 2 thập kỷ qua, đã kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài có cơ hội vào đầu tư và kinh doanh, tạo một cú hích cho nền kinh tế phát triển và cho các doanh nghiệp trong nước có những đổi thay đê’ đối phó với cạnh tranh quốc tế. Với những ưu thếnhất định, Việt Nam đã chứng tỏ được sức hút và sự hấp dẫn của mình đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng FDI vào Việt Nam liên tục tăng, đồng thời hiệu quả của nguồn vốn này cũng hết sức ấn tượng. Cụ thể là chỉ tính giai đoạn từ năm 2001 – 2009, Việt Nam đã có 8.476 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 124,4 tỷ USD (Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kếhoạch và Đầu tư).

Điều này đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc mờ ra các cơ hội hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp quốc tế.

Triết Heidegger

Tôi là Triết Heidegger, một người yêu sách cuồng nhiệt và là một blogger thích khám phá những chiều sâu của triết học. Tôi có niềm đam mê học hỏi và khám phá những ý tưởng mới, điều này đã thúc đẩy tôi không ngừng giáo dục bản thân về các chủ đề từ văn hóa, lịch sử, con người và văn học. Khi rảnh rỗi, tôi dành cả ngày tại các thư viện địa phương để đọc tất cả những gì tôi thích. Là một người học suốt đời, tôi luôn tìm kiếm những thử thách mới để mở rộng nền tảng kiến ​​thức của mình hơn nữa.

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng danh mục:

15 quyển sách thiếu nhi Việt Nam hay chinh phục bao thế hệ độc giả nhỏ tuổi 15 quyển sách thiếu nhi Việt Nam này sẽ là những kỷ niệm đẹp trong ký ức của các bé khi lớn lên, là hồi tưởng khó phai của…
5 quyển sách hay về nước hoa gợi nên những xúc cảm tinh tế nhất 5 quyển sách hay về nước hoa trình bày với bạn lịch sử nguồn gốc nước hoa từ những đóa hoa ngoài cánh đồng, qua nhiều công đoạn hóa…
9 quyển sách nuôi dạy con trai hiệu quả, đầy ắp tình yêu và hạnh phúc. 9 quyển sách nuôi dạy con trai chia sẻ đến độc giả những phương pháp nuôi dạy con trai hiệu quả, đầy ắp tình yêu và hạnh phúc. Nuôi…
Back to top button