5 quyển sách hay về công ty cổ phần cung cấp nhiều kiến thức cho bạn đọc

5 quyển sách hay về công ty cổ phần đề cập đến thuộc tính của công ty cổ phần, vốn và quản lý, tính trách nhiệm, pháp lý quy định công ty, các hình thức tài trợ cho công ty cổ phần,..

Hỏi – Đáp Về Thành Lập, Tổ Chức Và Hoạt Động Của Công Ty Cổ Phần

Hỏi – Đáp Về Thành Lập, Tổ Chức Và Hoạt Động Của Công Ty Cổ Phần

Cuốn sách gồm 131 câu hỏi và trả lời về vấn đề thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần như: việc đăng ký thành lập, hồ sơ đăng ký, vấn đề liên quan đến đặt tên công ty, giấy chứng nhận đăng ký, việc quản lý và sử dụng con dấu, mã số doanh nghiệp, tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị…

Nội dung cuốn sách được chia thành 5 phần:

 • I. Thành lập doanh nghiệp;
 • II. Tổ chức doanh nghiệp;
 • III. Hoạt động của doanh nghiệp;
 • IV. Những thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
 • V. Tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp.

Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi – đáp, ngắn gọn, dễ nhớ, cung cấp nhiều kiến thức cần thiết liên quan đến việc thành lập, tổ chức và hoạt động công ty cổ phần cho đông đảo bạn đọc.

Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán

Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán

Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn ban đầu, quan trọng để hình thành nên các loại tài sản mà công ty quản lý và sử dụng, đồng thời còn được bổ sung thêm trong quá trình hoạt động của công ty do kinh doanh có hiệu quả, do nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động. Trước hết vốn chủ sở hữu do các cổ đông góp cổ phần để hình thành công ty, sau đó công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo yêu cầu phát triển mở rộng hoạt động và bổ sung thêm từ kết quả kinh doanh. Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn sử dụng lâu dài, không cam kết phải thanh toán, được xác định theo công thức: ” Vốn chủ sở hữu = tài sản – nợ phải trả “.

Như vậy, vốn chủ sở hữu là phần còn lại của giá trị tài sản sau khi trừ nợ phải trả. Nếu công ty kinh doanh có hiệu quả thì vốn chủ sở hữu không ngừng tăng lên, ngược lại, nếu kinh doanh yếu kém đi không hiệu quả, vốn chủ sở hữu sẽ teo dần và sẽ dẫn đến khả năng bị phá sản.

Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán là tài liệu hướng dẫn thực hành kế toán ở công ty cổ phần, đồng thời là tài liệu tham khảo công tác kế toán ở công ty chứng khoán. Đây là một tài liệu cần thiết cho tất cả các bạn đang làm công tác ở công ty cổ phần và công ty chứng khoán và tất cả các giảng viên, sinh viên thuộc khối ngành kinh tế.

Nội dung quyển sách được chia thành 2 phần với các chương cụ thể như sau:

Phần 1: Kế toán công ty cổ phần

 • Chương 1: Kế toán nguồn vốn trong công ty cổ phần .
 • Chương 2: Kế toán tài khoản trong công tu cổ phần.
 • Chương 3: Kế toán quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong công ty cổ phần
 • Chương 4: Kế toán hàng hóa trong công ty cổ phần
 • Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư trong công ty cổ phần
 • Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính trong công ty cổ phần
 • Chương 7: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
 • Chương 8: Báo cáo tài chính

Phần 2: Kế toán công ty chứng khoán

 • Chương 1: Kế toán nguồn vốn trong công ty chứng khoán
 • Chương 2: Kế toán các loại tài sản trong công ty chứng khoán
 • Chương 3: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong công ty chứng khoán

Pháp Lý Khởi Nghiệp Và 25 Vấn Đề Quan Trọng Nhà Đầu Tư Cần Biết

Pháp Lý Khởi Nghiệp Và 25 Vấn Đề Quan Trọng Nhà Đầu Tư Cần Biết

Bạn đã từng nghe nhiều về các doanh nghiệp, từ những doanh nghiệp quy mô lớn như Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) hay Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Masan) đến những doanh nghiệp có chồng là giám đốc và cô vợ là thư ký kiêm kế toán cạnh nhà. Các doanh nghiệp hiện diện khắp nơi xung quanh ta. Nhưng liệu bạn đã từng nhìn thấy được “doanh nghiệp”, hay thực ra bạn chi cỏ thể nhìn thấy sản phẩm, trụ sở, nhân viên, giám đốc của doanh nghiệp, họp đồng, vãn bản do doanh nghiệp phát hành và những tài sản khác thuộc về doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp là ai hay là cái gì?

Thật ra, doanh nghiệp chẳng là ai và cũng không là cái gì cả. Doanh nghiệp chỉ là một thực thể pháp lý, không nhìn được, không sờ được – là một sản phẩm do pháp luật tạo ra dựa trên những yếu tố nhất định. Thế nhưng doanh nghiệp lại có thể thực hiện các công việc như một con người thật sự, có tài sản, có thể thuê mướn lao động, giao kết, thực hiện các họp đồng với các cá nhân, tổ chức khác và chịu trách nhiệm, hưởng lợi ích từ chính các hoạt động này. Hay nói cách khác, doanh nghiệp có thể nhân danh mình để tham giao vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập như một thực thể thật sự.

Pháp luật tạo ra doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân để bảo vệ những chủ sở hữu tạo ra nó trước những rủi ro do hoạt động kinh doanh mang lại. Dù doanh nghiệp này có thua lỗ nặng nề đến đâu thì các chủ sở hữu của nó cũng chỉ chịu trách nhiệm tối đa bằng các tài sản mà họ đã bỏ ra để kinh doanh và tài sản do doanh nghiệp đã tạo ra, tức họ được hưởng một trách nhiệm hữu hạn do pháp luật cho phép khi kinh doanh.

Chủ sở hữu của doanh nghiệp và doanh nghiệp là các thực thể độc lập. Doanh nghiệp độc lập về tài sản, về tư cách chủ thể với các cá nhân, tổ chức khác và chính với những chủ sở hữu – người đã lập ra nó. Một cổ đông sở hữu đến 90% cổ phần của một doanh nghiệp vẫn có thể bị doanh nghiệp kiện nếu thực hiện các hành vi xâm phạm tài sản, quyền lợi của doanh nghiệp, chẳng hạn như trộm tài sản của doanh nghiệp!

“Doanh nghiệp và công ty – liệu có là một?”

Dưới góc độ pháp lý, doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Ở Việt Nam, doanh nghiệp hình thành và hoạt động chủ yếu theo Luật Doanh nghiệp. Ta có các loại hình doanh nghiệp sau đây:

Doanh nghiệp tư nhân;

Công ty hợp danh; chuyên nghiệp, rõ ràng và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, với mô hình hộ kinh doanh bạn không thể sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và vì vậy khả năng sản xuất, kinh doanh sẽ bị hạn chế..

Phân Tích Tài Chính – Công Ty Cổ Phần

Phân Tích Tài Chính – Công Ty Cổ Phần

Chương 1:

 • Tổng quan về hệ thống chỉ tiêu thông tin kế toán phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần
 • Khái quát các công trình nghiên cứu đã được công bố về hệ thống chỉ tiêu thông tin kế toán – phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp
 • Những vấn đề lý luận hoạt động tài chính trong các công ty cổ phần Việt Nam
 • Vai trò và mục tiêu của phân tích tài chính trong các công ty cổ phần
 • Nội dung phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần
 • Đánh giá kết quả và những vấn đề phát sinh qua thực tế cần được tiếp tục nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu thông tin kế toán phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần
 • Các phương pháp phân tích tài chính trong các công ty cổ phần

Chương 2:

 • Thực trạng hệ thống chỉ tiêu thông tin kế toán phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần
 • Khái quát quá trình hình thành và phát triển các công ty cổ phần ở Việt Nam
 • Những đặc trưng cơ bản về hoạt động tài chính trong các công ty cổ phần ở Việt Nam
 • Thực trạng hệ thống chỉ tiêu thông tin kế toán phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần

Chương 3:

 • Những kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thông tin kế toán phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần
 • Định hướng về phát triển công ty cổ phần ở Việt Nam đến năm 2010
 • Cơ sở lý luận hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thông tin kế toán phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần
 • Kiến nghị vận dụng hệ thống chỉ tiêu chung phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần
 • Kiến nghị hệ thống chỉ tiêu thông tin kế toán đặc thù phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần ở Việt Nam
 • Trình tự và các bước tiến hành phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần
 • Điều kiện vận dụng hệ thống chỉ tiêu thông tin kế toán phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần

Công Ty Vốn, Quản Lý Và Tranh Chấp

Công Ty Vốn, Quản Lý Và Tranh Chấp

Cuốn sách mang lại cho độc giả cái nhìn chung và chắc về công ty và cùng so sánh được cái của mình và cái của người. Đi vào cụ thể, cuốn sách trình bày những gì Luật doanh nghiệp quy định, sau đó làm rõ quy định ấy bằng cách nêu ra tập tục và luật pháp có liên quan; chú ý tìm hiểu tại sao chúng đã xuất hiện để bây giờ ta du nhập vào. Các tập tục được nêu ra cốt chỉ để cung cấp tài liệu để độc giải tham khảo và chọn lựa như là một sự bổ túc cho những quy định của luật pháp ta.

Cuốn sách tham khảo những tập tục và luật pháp về công ty của Mỹ và Anh để tìm xem học làm thế nào, tại sao họ làm, để chọn ra những gì phù hợp với hoàn cảnh Việt nam để áp dụng. Nội dung chủ yếu đề cập đến thuộc tính của công ty cổ phần, vốn và quản lý; tính trách nhiệm hữu hạn của công ty; các hình thức tài trợ cho công ty; công ty cấp quyền mua cổ phiếu cho nhân viên; việc nhà đầu tư nước ngoài mua vốn trong công ty Việt Nam; quỹ đầu tư mạo hiểm…

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button