5 quyển sách hay về Kinh tế Lượng cho người đọc cái nhìn tổng quát

5 quyển sách hay về Kinh tế Lượng trình bày tổng quát về Kinh tế Lượng, các phương pháp phân tích dữ liệu giúp người đọc có thể ứng dụng vào nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội.

Kinh Tế Lượng – Nhiều tác giả

Kinh Tế Lượng, cơ sở lý luận để phân tích dữ liệu, giúp tìm hiểu bản chất một hiện tượng kinh tế xã hội. Là môn học bắt buộc đối với sinh viên thuộc các ngành kinh tế. Quyển sách này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo sâu hơn về lý thuyết, có bài tập minh họa cũng như hướng dẫn những thao tác cơ bản trên các phần mềm kinh tế lượng như SPSS, EVIEWS, EXCEL,…

Nội dung quyển sách bao gồm một số chương như sau:

 • 1. Tổng quát về Kinh tế Lượng
 • 2. Mô hình Hồi quy Hai biến Tuyến tính
 • 3. Mô hình Hồi quy Hai biến tuyến tính mở rộng
 • 4. Mô hình Hồi quy nhiều biến
 • 5. Mô hình Hồi quy với Biến Định tính
 • ….

Nhập Môn Kinh Tế Lượng

Mục tiêu của cuốn sách là cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát về các vấn đề mà sinh viên gặp phải khi tiếp cận với môn học Kinh tế lượng nói chung cũng như áp dụng kinh tế lượng vào việc nghiên cứu kinh tế nói chung.

Trước tiên, sách nhắc lại những kiến thức cơ bản về xác suất thống kê để giúp người đọc thuận tiện hơn trong việc sử dụng cuốn sách.

Tiếp đó, cuốn sách đưa ra những phương pháp lựa chọn biến, dạng hàm phù hợp, cách kiểm định và xử lý các sai phạm khi chạy kinh tế lượng. Để giúp người đọc dễ hình dung, trong mỗi nội dung lý thuyết được nhắc tới, sách có thêm thí dụ minh họa cụ thể.

Phần cuối sách là danh mục các từ học thuật tiếng Anh, nhằm giúp người đọc so sánh và tra cứu dễ dàng hơn.

Nhập Môn Kinh Tế Lượng Cách Tiếp Cận Hiện Đại

Quyển sách Nhập Môn Kinh Tế Lượng Cách Tiếp Cận Hiện Đại, được biên dịch từ ấn phẩm Introductory Econometrics A Modern Appoach của nhà xuất bản nổi tiếng Cengage. Là một quyển sách nhằm cung cấp cho bạn đọc nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế lượng, nghiên cứu khoa học kinh tế.

Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê và toán kinh tế. Hiểu theo nghĩa hẹp, là ứng dụng toán, đặc biệt là các phương pháp thống kế vào kinh tế. Kinh tế lượng lý thuyết nghiên cứu các thuộc tính thống kê của các quy trình kinh tế lượng, ví dụ như: xem xét tính hiệu quả của việc lấy mẫu, của thiết kế thực nghiệm…

Kinh tế lượng thực nghiệm bao gồm:

 • (1) ứng dụng các phương pháp kinh tế lượng vào đánh giá các lý thuyết kinh tế
 • (2) phát triển và sử dụng các mô hình kinh tế lượng, tất cả để sử dụng vào nghiên cứu quan sát kinh tế trong quá khứ hay dự đoán tương lai. Thuật ngữ Kinh tế lượng (econometrics) lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1910 bởi Paweł Ciompa.

Kinh tế lượng khác với các nhánh khác của thống kê học ở chỗ econometrics đặc biệt liên quan tới các nghiên cứu quan sát và với hệ thống các phương trình (equations). Nghiên cứu quan sát khác với nghiên cứu sử dụng thí nghiệm có kiểm soát (vốn hay dùng trong y học hay vật lý).

Giáo Trình Kinh Tế Lượng

Bài giảng Kinh tế lượng do PGS. Nguyễn Quang Dong biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy hai biến – Một vài tư tưởng cơ bản, mô hình hồi quy hai biến – Ước lượng và kiểm định giả thiết, hồi quy bội, hồi quy với biến giả, đa cộng tuyến.

Thực Hành Kinh Tế Lượng Cơ Bản Với Eviews

 • Chương 1: Giới thiệu chung về Eviews
 • Chương 2: Thao tác với tập tin Eviews
 • Chương 3: Thống kê mô tả
 • Chương 4: Ước lượng các hệ số của mô hình hồi qui tuyến tính
 • Chương 5: Kiểm tra sự vi phạm các giả định của mô hình hồi qui tuyến tính
 • Chương 6: Dự báo bằng mô hình hồi quy tuyến tính
 • Chương 7: Lựa chọn mô hình

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button