5 quyển sách hay về tăng trưởng xanh và bền vững

5 quyển sách hay về tăng trưởng xanh truyền tải những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế xanh mà xã hội đang quan tâm hiện nay.

Biến Đổi Khí Hậu Và Tăng Trưởng Xanh

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, gắn liền biến đổi khí hậu với phát triển bền vững cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế hướng đến nền kinh tế xanh, ít các-bon và phát triển bền vững của đất nước.

Biến Đổi Khí Hậu Và Tăng Trưởng Xanh nhằm từng bước nâng cao nhận thức, kiến thức về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh cho cán bộ quản lí các cấp và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lí từ trung ương đến địa phương trong công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo hướng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trường xanh.

Kinh Tế Xanh Cho Phát Triển Bền Vững Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

Đây là tên cuốn sách được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công bố nhằm truyền tải những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế xanh mà dư luận xã hội đang quan tâm hiện nay.

Với độ dày gần 700 trang, được biên soạn công phu, trình bày đẹp và hiện đại, cuốn sách là tài liệu quý giá cho những nhà hoạch định chính sách và quản lý phát triển, nhà nghiên cứu, giảng dạy, doanh nhân.

Đồng thời, đây cũng là tài liệu tham khảo cần thiết cho xã hội trong tiến trình phát triển đất nước theo hướng xanh, bền vững, ứng phó với BĐKH.

Kinh Tế Tuần Hoàn 4.0

Nền kinh tế hiện tại với mô hình khai thác – sản xuất – xả thải sẽ không bền vững trong một thế giới 9 tỷ dân vào năm 2050, đặc biệt khi mức tiêu thụ tài nguyên của toàn thế giới ngày càng tăng, cao hơn bao giờ hết. Kinh tế tuần hoàn giúp chúng ta phát triển và tăng trưởng không phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên khan hiếm và độc hại. Nó thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng theo cách ít tác động đến môi trường và khiến các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hơn, cạnh tranh hơn, đặc biệt khi sức mạnh của công nghệ số thời kỳ 4.0 được khai thác triệt để. Kinh tế tuần hoàn tạo ra nhiều mô hình kinh doanh mới như: Nền tảng chia sẻ, Sản phẩm là Dịch vụ giúp kéo dài vòng đời sản phẩm và sử dụng sản phẩm hiệu quả hơn.

Cuốn sách Kinh tế tuần hoàn cung cấp cho quý độc giả một cái nhìn tổng quan về thiết kế chuỗi cung ứng các mô hình kinh doanh và là một tài liệu tham khảo cho những phát kiến mới. Những ví dụ thực tiễn từ nhiều khu vực thị trường đã triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn rất thành công như Carlsberg, Nike, H&M được dịch giả tổng hợp và biên soạn để gửi đến các doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà hoạch định chính sách, sinh viên chuyên ngành và bạn đọc quan tâm.

Nền Kinh Tế Xanh Lam

Quyển The Blue Economy cho thấy việc bảo đảm nguyên vật liệu và điều chỉnh các kế hoạch sản xuất theo kiểu mẫu của tự nhiên sẽ giải quyết được nhiều vấn đề suy thoái và ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, chính sách kinh tế hiện nay và các mô hình kinh doanh cốt lõi đã phớt lờ đi những giải pháp tổng hợp. Các mô hình kinh tế tương lai nên tính đến lợi thế chiến lược của những cải tiến dựa vào tự nhiên và vật lý học.

Đó là một yêu cầu quá cao, nhưng quyển sách của Gunter Pauli chỉ rõ cách đáp ứng yêu cầu ấy với lối trình bày phong phú về việc môi trường và kinh tế có thể hoặc buộc phải hợp tác với nhau như thế nào. (Anders Wijkman,viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển và thành viên Nghị viện châu Âu (1999-2009)

Chính Sách Thúc Đẩy Tăng Trưởng Xanh

Nội dung sách gồm các phần:

  • Chương 1: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chính sách tăng trưởng xanh
  • Chương 2: Cơ chế, chính sách tăng trưởng xanh ở Việt Nam
  • Chương 3: Một số đề nghị và kiến nghị về chính sách thực thi chiến lược xanh quốc gia

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button