7 quyển sách hay về rủi ro tín dụng và cách quản lý, thẩm định, xử lý hiệu quả

7 quyển sách hay về rủi ro tín dụng giúp người đọc hiểu được rủi ro tín dụng là gì, ảnh hưởng như thế nào đến ngân hàng và cách tự bảo vệ mình trước rủi ro tín dụng.

Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng – Risk Management In Banking

Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng – Risk Management In Banking

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NGÂN HÀNG

Quản trị rủi ro chưa bao giờ quan trọng như bây giờ…

Tái bản lần thứ ba, quyển sách Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng – Risk Management In Banking của Tiến sĩ Joel Bessis đã được chỉnh sửa và cập nhật toàn diện về sự thay đổi của quản trị rủi ro thực tiễn vào các hoạt động của ngân hàng.

Xây dựng trên thành công của tác phẩm kinh điển này, phiên bản ba là một tài liệu không thể thiếu cho những sinh viên MBA, những người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, những người điều hành ngân hàng và những nhân viên kiểm toán.

Sách được tái bản phù hợp với những sản phẩm tài chính hiện nay, hiệp ước Basel II, mô hình tín dụng mới, thực thi những hệ thống rủi ro và mô hình cường độ của vỡ nợ, nó còn bao gồm một mục về dưới chuẩn để nói về những cơ chế khủng hoảng và những điều kiện tài chính khó khăn gần đây. Cuốn sách cho rằng những cách thức và kỹ thuật quản trị rủi ro vẫn rất quan trọng nếu được thực thi một cách đúng đắn với sự điều hành phù hợp. 

Quản trị rủi ro trong ngân hàng, khảo sát mọi khía cạnh của quản trị rủi ro và nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu những vấn đề khái niệm, thực thi của quản lý rủi ro và xem xét những kỹ thuật và vấn đề thực tế mới nhất, bao gồm:

 • Quản lý rủi ro tại ngân hàng
 • Quản lý nợ tài sản
 • Quy định rủi ro và tiêu chuẩn kế toán
 • Các mô hình rủi ro thị trường
 • Các mô hình rủi ro tín dụng
 • Mô phỏng những sự phụ thuộc
 • Các mô hình danh mục đầu tư tín dụng
 • Phân bổ vốn
 • Hoạt động điều chỉnh theo rủi ro
 • Quản lý danh mục đầu tư tín dụng

Gợi ý

Quản Trị Rủi Ro Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Trong Bối Cảnh Hội Nhập Quốc Tế

Quản Trị Rủi Ro Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Trong Bối Cảnh Hội Nhập Quốc Tế

An toàn, hiệu quả và bền vững là mục tiêu mà mọi ngân hàng đều hướng tới. Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng luôn gắn liền với rủi ro. Các ngân hàng cần đánh giá các cơ hội kinh doanh dựa trên mối quan hệ rủi ro – lợi ích nhằm tìm ra những cơ hội đạt được những lợi ích xứng đáng với mức rủi ro có thể chấp nhận.

Ngân hàng sẽ hoạt động tốt nếu mức rủi ro mà ngân hàng gánh chịu là hợp lý và kiểm soát được, đồng thời nằm trong phạm vi khả năng các nguồn lực tài chính và năng lực tín dụng của ngân hàng. Cùng với quản trị rủi ro ngân hàng tốt, ngân hàng sẽ minh bạch hơn, có giá trị cao hơn. Công tác tổ chức và quản trị rủi ro của ngân hàng sẽ tác động trực tiếp không chỉ đến giá trị ngân hàng mà còn tới vị thế và uy tín của ngân hàng.

Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam không ngừng phát triển về số lượng, quy mô hoạt động, đồng thời nghiệp vụ cũng phong phú và phức tạp hơn. Thực tiễn phát triển của hệ thống ngân hàng đòi hỏi phải quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, theo đó cần có các mô hình quản trị rủi ro, các công cụ và phương pháp quản trị rủi ro hiện đại và thích hợp với thực tiễn Việt Nam để đảm bảo an toàn hệ thống.

Để có thể kịp thời nắm bắt những cơ hội và sẵn sàng ứng phó với những thách thức trong bối cảnh tái cơ cấu và hội nhập sâu rộng, cần tăng cường quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Những nội dung này được khắc họa rõ nét trong cuốn sách Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế..

Các Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại

Các Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại

Đã từ lâu, ngân hàng thương mại đã thực sự đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế quốc gia. Có thể nói chính Ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế, đã, đang và sẽ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội, đảm nhận vai trò cung cấp vốn cho nhu cầu phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa quốc gia trong các nước đang phát triển.

Cụ thể hơn, các ngân hàng là nơi cung ứng tiền cho chúng ta, khi chúng ta cần vay tiền để mua xe hơi, nhà ở, cung cấp tín dụng để khởi sự công ty mới.

Bố cục cuốn sách bao gồm:

 • Chương 1: Đại cương về các ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng
 • Chương 2: Những công cụ thanh toán của ngân hàng
 • Chương 3: Nghiệp vụ ngân quỹ
 • Chương 4: Nghiệp vụ tín dụng và rủi ro tín dụng ngân hàng
 • Chương 5: Nghiệp vụ cho vay và định giá cho vay các doanh nghiệp
 • Chương 6: Nghiệp vụ cho vay và định giá đối với người tiêu thụ và bất động sản
 • Chương 7: Luật pháp Việt Nam liên quan đến việc quản trị ngân hàng thương mại

Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay – Thẩm Định Tín Dụng, Xử Lý Nợ Xấu Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng

Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay – Thẩm Định Tín Dụng, Xử Lý Nợ Xấu Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng

Nội dung sách gồm những phần chính sau:

 • Phần 1. Quy định mới nhất về tái cấp vốn, cho vay, hỗ trợ lãi suất vay của các tổ chức ngân hàng, tổ chức tín dụng
 • Phần 2. Hoạt động vay, cho vay, trả nợ, thu hồi nợ có yếu tố nước ngoài
 • Phần 3. Nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân nhân tối cao về tội rửa tiền, lãi suất, phạt vi phạm
 • Phần 4. Quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc, giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn, xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng
 • Phần 5. Những điều cần biết về rủi ro tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng

Phòng Ngừa Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng Thương Mại Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

Phòng Ngừa Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng Thương Mại Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

Hoạt động tín dụng ở các ngân hàng thương mại hiện nay chứa đựng nhiều rủi ro cần phải tìm giải pháp phòng ngừa, không để xây ra rủi ro quá nhiều làm thiệt hại đến hoạt động chung  của nền kinh tế và các hệ thống ngân hàng hiện đại.

Rủi ro tín dụng còn là nguyên nhân lớn gây ra lạm phát, đặc biệt là khi tín dụng không tạo ra được một giá trị hàng hóa có ích tương xứng với khối tín dụng được cấp. Tài chính hành vi đã được nghiên cứu nhiều ở các nước và qua đó gợi ra những hàm ý trong việc ban hành chính sách công đối với những người hạch định luật lệ thị trường

Ở Việt Nam những nghiên cứu tâm lý này còn ở mức độ sơ khai, mà chưa có nghiên cứu nào xem xét tương tác giữa các yếu tố tâm lý để có một nhận định về tác động của các nhân tố này lên hành vi của nhà đầu tư, vì vậy nhóm nghiên cứu chọn chủ đề: Phòng Ngừa Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng Thương Mại Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh làm cuốn sách chuyên khảo.

Tín Dụng Ngân Hàng – PGS. TS Lê Văn Tề

Tín Dụng Ngân Hàng – PGS. TS Lê Văn Tề

Trong toàn bộ hoạt động của các Ngân hàng thương mại diễn ra trên thế giới và ở nước ta, tín dụng đóng vai trò cực kỳ quan trọng, xét trên phương diện: Quy mô sử dụng vốn và khả năng tạo ra lợi nhuận. Xét về quy mô sử dụng vốn, thông thường ở các ngân hàng thương mại dù ở châu lục nào, tín dụng thường chiếm khoảng 70% tổng số tài sản có và do vậy cũng là khoản mục tạo lợi nhuận chủ yếu của ngân hàng thương mại.

Vì tín dụng là khoản mục sinh lợi chủ yếu nên đây cũng lại là khoản mục rủi ro chủ yếu của ngân hàng thương mại. Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại có nhiều: Rủi ro không hoàn trả, rủi ro chậm trả, rủi ro lãi suất, rủi ro lạm phát và rủi ro tỉ giá… Tuy nhiên khi đề cập đến rủi ro của ngân hàng thương mại, chủ yếu người ta đề cập đến rủi ro không hoàn trả. Sở dĩ như vậy là vì, như chúng ta biết, tín dụng bao giờ cũng được hiểu là sự vận động đơn phương của giá trị từ người cho vay sang người đi vay, và khi kết thúc kỳ hạn tín dụng, nó sẽ quay về với điểm xuất phát ban đầu, cả vốn và lãi. Sự không quay lại hoặc chậm quay lại chính là rủi ro của tín dụng.

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, khi đề cập đến tín dụng, các nhà kinh tế thường đề cập đến vai trò to lớn của nó, vai trò của tín dụng chính là ở chỗ nó tạo một kênh dẫn vốn từ người tạm thời thừa sang người tạm thời thiếu vốn, với tư cách là người sử dụng cuối cùng. Kênh dẫn vốn đó được thông thoáng chắc chắn sẽ tạo ra được 4 hệ quả quan trọng: Người cho vay sẽ thu lợi tức, người sử dụng cuối cùng số vốn đó sẽ tạo ra lợi nhuận, nền kinh tế có thêm được sản phẩm mới và cuối cùng là sẽ tạo ra được nhiều việc làm. Các hệ quả đó, suy cho cùng chính là tạo cho nền kinh tế ổn định, bền vững và được ví như là mạch máu trong một cơ thể vậy.

Nghiệp vụ tín dụng là một nội dung cực kỳ quan trọng trong việc cung cấp kiến thức cho sinh viên thuộc các trường đại học nói chung, và sinh viên trong các trường đại học khối kinh tế nói riêng, với mong muốn là giúp họ có điều kiện tiếp cận kiến thức về một lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt mà mọi người đều thừa nhận.

Thẩm Định Tín Dụng Quy Định Về Quản Lý Rủi Ro Và Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Đối Với Tổ Chức Tín Dụng, Ngân Hàng

Thẩm Định Tín Dụng Quy Định Về Quản Lý Rủi Ro Và Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Đối Với Tổ Chức Tín Dụng, Ngân Hàng

Thẩm Định Tín Dụng Quy Định Về Quản Lý Rủi Ro Và Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Đối Với Tổ Chức Tín Dụng, Ngân Hàng

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

 • Phần thứ nhất. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG & QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
 • Phần thứ hai. CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
 • Phần thứ ba. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 • Phần thứ tư. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 • Phần thứ năm. QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 • Phần thứ sáu. QUY ĐỊNH XẾP HẠNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Triết Heidegger

Tôi là Triết Heidegger, một người yêu sách cuồng nhiệt và là một blogger thích khám phá những chiều sâu của triết học. Tôi có niềm đam mê học hỏi và khám phá những ý tưởng mới, điều này đã thúc đẩy tôi không ngừng giáo dục bản thân về các chủ đề từ văn hóa, lịch sử, con người và văn học. Khi rảnh rỗi, tôi dành cả ngày tại các thư viện địa phương để đọc tất cả những gì tôi thích. Là một người học suốt đời, tôi luôn tìm kiếm những thử thách mới để mở rộng nền tảng kiến ​​thức của mình hơn nữa.

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng danh mục:

7 cuốn sách hay về Zombie, xác sống đầy cảm xúc và hấp dẫn từ đầu tới cuối 7 cuốn sách hay về Zombie, xác sống phản ánh thế giới loài người diễn ra như thế nào khi bị các thây ma tàn phá. Đứng trước ngưỡng…
11 quyển sách quản trị tài chính dành cho mọi độc giả 11 quyển sách quản trị tài chính cung cấp rất nhiều dẫn chứng thực tế điển hình giúp người đọc tìm hiểu sâu về tài chính, từ đó ra…
7 quyển sách hay về nền văn minh Maya đầy ly kỳ và hấp dẫn 7 quyển sách hay về nền văn minh Maya giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nền văn minh đã để lại dấn ấn sâu đậm trong lịch sử…
Back to top button