7 quyển sách hay về luật doanh nghiệp hữu ích và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp

7 quyển sách hay về luật doanh nghiệp này là tài liệu hữu ích để các doanh nghiệp cũng như bất kỳ cá nhân, tổ chức khác có thể nhanh chóng tiếp cận, thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp.

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020

Giới thiệu toàn văn Luật Doanh nghiệp bao gồm những qui định chung và qui định cụ thể về thành lập doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp nhà nước; công ti cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; nhóm công ty; tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; tổ chức thực hiện..

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp

Hệ thống pháp luật trong doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện và là cơ sở pháp lý bền vững để các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động phải luôn luôn thực hiện đúng như quy định về điều hành, quản lý doanh nghiệp; góp vốn, đầu tư, chuyển nhượng vốn, chính sách về tiền lương, bảo hiểm; các loại thuế; sử dụng hóa đơn, kiểm tra, thanh tra các hoạt động trong doanh nghiệp …

Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:

 • Phần I.. THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI VÀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP;
 • Phần II.CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP;
 • Phần III.NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ GÓP VỐN, ĐẦU TƯ VỐN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN;
 • Phần IV.CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP;
 • Phần V.CÔNG ĐOÀN;
 • Phần VI.THUẾ MÔN BÀI, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG;
 • Phần VII.QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬKHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ;
 • Phần VIII. QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA, KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHỆP.

Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)

Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)

Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp..

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 – Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 – Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 được coi là có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn gia nhập thị trường nói riêng và trong quá trình đầu tư, kinh doanh nói chung.

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các phương diện, nội dung và hình thức khác nhau. Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ phía các tổ chức, cá nhân phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, hạn chế tối đa hoạt động hỗ trợ đi ngược lại lợi ích của doanh nghiệp, của Nhà nước và các chủ thể khác. Nhà nước sẽ áp dụng các chế tài cần thiết đối với những hành vi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trái quy định của pháp luật..

Điểm Mới Của Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Dành Cho Doanh Nghiệp

Điểm Mới Của Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Dành Cho Doanh Nghiệp

Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp năm 2020 được kì vọng mang lại sự đột phá, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hoàn thiện khung pháp lí hiện đại, định hướng cho các hoạt động quản trị chuyên nghiệp, phát triển chất lượng cũng như số lượng các doanh nghiệp lớn mạnh, thích ứng kịp thời với làn sóng kinh doanh thương mại trong khu vực và trên toàn thế giới.

Hệ thống quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 hướng tới việc xây dựng doanh nghiệp là công cụ kinh doanh an toàn, là tiền đề và nền móng vững chắc để thúc đẩy, huy động vốn đầu tư, là cơ sở để triển khai đồng loạt và sâu rộng chiến lược “quốc gia khởi nghiệp”.

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 mang lại rất nhiều thuận lợi, cơ hội, mở ra nhiều tiềm năng cũng như mang lại sự minh bạch, cụ thể về trách nhiệm của doanh nghiệp, của cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp. Sự tiến bộ này hứa hẹn sẽ đưa đến nhiều nhuận sắc cho nền kinh doanh thương mại nước nhà. Do đó, việc cập nhật và áp dụng vào thực tế các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 là yêu cầu cấp thiết để có thể giữ vững chìa khóa mở ra sự thành công bền vững trên thị trường. Đồng thời, việc không nắm bắt và thay đổi phù hợp cũng có thể đem lại những hậu quả và bất cập không mong muốn đối với các doanh nghiệp..

Luật Doanh Nghiệp – Tổng Hợp Các Loại Thuế Chính Phải Nộp Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp – Tổng Hợp Các Loại Thuế Chính Phải Nộp Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần như sau:

 • Phần thứ nhất – Luật doanh nghiệp và những quy định chi tiết thi hành
 • Phần thứ hai – Tổng hợp những chính sách thuế về Thuế giá trị gia tăng
 • Phần thứ ba – Tổng hợp những chính sách thuế về Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Phần thứ tư – Tổng hợp những chính sách thuế về Thuế thu nhập cá nhân

Tranh Chấp Điển Hình Trong Quản Trị Doanh Nghiệp

Tranh Chấp Điển Hình Trong Quản Trị Doanh Nghiệp

Với mục đích cung cấp cho doanh nghiệp, doanh nhân và các sinh viên chuyên ngành luật, kinh tế những hiểu biết cơ bản về pháp luật trong giải quyết tranh chấp liên quan đến quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tranh chấp điển hình trong quản trị doanh nghiệp (Sách tham khảo). Cuốn sách do nhóm giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn, do Phạm Hoài Huấn làm chủ biên.

Trên cơ sở phân tích, bình luận các bản án, quyết định liên quan đến tranh chấp trong quản trị doanh nghiệp đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xét xử, xử lý theo pháp luật từ những năm trước, nhóm tác giả đã đưa ra những phân tích, bình luận, hướng giải quyết căn cứ vào văn bản pháp luật hiện hành và được ban hành (Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật đầu tư năm 2014, Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015…) nhằm giúp cho doanh nghiệp, doanh nhân và các sinh viên luật, kinh tế nắm được những quy định pháp luật mới nhất điều chỉnh các quan hệ pháp luật liên quan đến các tình huống, vụ việc tương tự xảy ra trong quá trình quản trị kinh doanh.

Ngoài ra, trong quá trình phân tích, đánh giá vụ việc căn cứ theo pháp luật hiện hành, nhóm tác giả cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm đề xuất việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh các quan hệ có liên quan… Do các bản án dẫn ra trong sách chủ yếu nhằm mục đích tham khảo nên tên các nhân vật đã được chúng tôi thay đổi. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích về giải quyết tranh chấp trong quản trị doanh nghiệp cho bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này.

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button