5 quyển sách hay về hợp đồng thương mại cho bạn đọc những thông tin cần thiết

5 quyển sách hay về hợp đồng thương mại cung cấp kiến thức chuyên sâu, cụ thể về các loại hợp đồng thương mại phổ biến trong nước và quốc tế.

Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức chuyên sâu, cụ thể về các loại hợp đồng cơ bản trong hoạt động thương mại và đầu tư tại nước ta.

Ngoài ra. cuốn sách cũng giới thiệu những kỹ năng cơ bản khi soạn thảo, ký kết hợp đồng cùng các mẫu hợp đồng phổ biến trong hoạt động thương mại và đầu tư, giúp các bên trong hợp đồng phòng, tránh được những rủi ro pháp lý, giảm thiểu các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh.

Quyền Lựa Chọn Pháp Luật Áp Dụng Trong Hợp Đồng Kinh Doanh, Thương Mại Quốc Tế

Cuốn sách cung cấp các thông tin cần thiết trong việc lựa chọn pháp luật áp dụng trong các hợp đồng kinh doanh và thương mại quốc tế.

Các Hợp Đồng Thương Mại Thông Dụng

Trong một nền kinh tế thị trường vài trò của hợp đồng hết sức quan trọng, đó là một công cụ pháp lý thông dụng nhất trong việc kinh doanh buôn bán.

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều người nhằm mục đích xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt nghĩa vụ.

Theo định nghĩa trên thì hợp đồng được thành lập do sự hợp tác của hai hay nhiều bên, khi đó giữa các đương sự đã có sự thỏa thuận, sự thỏa thuận đủ để tạo lập hợp đồng. Sự thỏa thuận tuy cần phải được biểu lộ ra ngoài nhưng trên nguyên tắc cần phải thể hiện dưới một hình thức nào cả, chỉ trong những trường hợp đặc biệt, luật pháp mới đòi hỏi hợp đồng phải theo một hình thức nhất định. Nguyên tắc này được các luật gia gọi là nguyên tắc thỏa thuận ý chí, một nguyên tắc cơ bản trong luật hợp đồng và được mặc nhiên công nhận tại Điều 401 BLDS 2005: “hợp đồng có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hay bằng hành vi cụ thể”.

Hợp đồng vô hiệu nếu không hội đủ các điều kiện về hình thức và nội dung do pháp luật quy định; một hợp đồng vô hiệu thì không phát sinh hiệu lực gì cả. Nói như vậy có vẻ đơn giản, song thực tế vấn đề rất phức tạp bởi vì một hợp đồng mặc dù vô hiệu nhưng đã hiện hữu, nhiều khi hợp đồng đã được thi hành rồi hoặc bắt đầu thi hành. Vấn đề đặt ra là việc hủy bỏ hợp đồng vì lý do vô hiệu có xóa bỏ mọi hiệu lực do hợp đồng đã phát sinh không, và sự vô hiệu đó có thể khắc phục được không?

Nội dung cuốn sách này bao gồm một số hợp đồng thông dụng trong hoạt động thương mại:

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa.
 • Hợp đồng cung ứng dịch vụ
 • Hợp đồng khuyến mại
 • Hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ
 • Hợp đồng gia công
 • Hợp đồng vận chuyển
 • Hợp đồng ủy quyền
 • Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa
 • Hợp đồng đại lý thương mại
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Soạn Thảo Và Dịch Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

Quyển sách Soạn Thảo Và Dịch Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế chủ yếu dành cho sinh viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế đối ngoại, pháp luật, luật sư; người làm công tác; quản lý, tư pháp, đàm phán, phiên dịch, phụ trách quan hệ quốc tế trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp, nhà máy và những người có trình độ Anh ngữ phù hợp.

Mục đích của quyển sách là giúp người đọc nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh để soạn thảo văn bản; biên phiên dịch các tài liệu, công văn mang tính pháp luật như hợp đồng thương mại… Qua đó, làm tăng hiệu quả của việc hợp tác và giao lưu quốc tế.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

Cuốn sách có 3 chương chính:

 • Chương 1: Nhận dạng một số tranh chấp trong hợp đồng thương mại quốc tế
 • Chương 2: Một số biện pháp ngăn ngừa tranh chấp trong hợp đồng thương mại quốc tế
 • Chương 3: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế theo phương thức tòa án và các phương thức lựa chọn.

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button