7 quyển sách hay về công chứng đi từ lý thuyết đến thực tiễn

7 quyển sách hay về công chứng cung cấp các kiến thức và kỹ năng công chứng các loại cụ thể, bằng các ví dụ, tình huống cụ thể sẽ giúp người đọc dễ dàng áp dụng vào thực tiễn.

Nghiệp Vụ Dành Cho Công Chứng Viên Và Cán Bộ Tư Pháp – Hộ Tịch

Nghiệp vụ dành cho công chứng viên cán bộ tư pháp hộ tịch hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch theo Thông Tư số 01 /2020/TT-BTP ngày 03/03/2020.

Sách nghiệp vụ dành cho công chứng viên cán bộ tư pháp hộ tịch.

Đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu hoạt động công chứng hợp đồng lý luận và thực tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay gồm các vấn đề công chứng hợp động, lý luận và thực tiễn và Tuân theo quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng.

Sách giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn.

Sổ tay Công Chứng Viên – Quyển thứ 6: Những Vấn Đề Cần Lưu ý Khi Công Chứng Một Số Loại Giao Dịch Khác

Cuốn sách chuyên khảo trình bày một số vấn đề lý luận cũng như thực tiễn khi tiến hành công chứng những giao dịch liên quan tới từng lĩnh vực như các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, lĩnh vực thừa kế, chuyển dịch sở hữu chủ đối với tài sản, giao dịch có đối tượng là công việc, giao dịch liên quan tới chế độ tài sản chung riêng trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồ

Nội dung Tập 1 sách gồm:

 • Chương I. Công chứng hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Chương II. Công chứng hợp đồng góp vốn.
 • Chương III. Công chứng hợp đồng mượn tài sản
 • Chương IV. Công chứng hợp đồng thuê, thuê lại tài sản
 • Chương V. Công chứng giao dịch có yếu tố nước ngoài
 • Danh mục tài liệu tham khảo

Nội dung tập 2 sách gồm:

 • Chương VI. Công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
 • Chương VII. Công chứng văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ giao dịch.
 • Chương VIII. Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
 • Chương IX. Công chứng bản dịch
 • Danh mục tài liệu tham khảo

Tìm hiểu pháp luật về luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trợ giúp pháp lý mới nhất

Trong hệ thống pháp luật về lĩnh vực tư pháp, thì pháp luật về lĩnh vực bổ trợ tư pháp có vai trò hết sức quan trọng không chỉ giúp cho các hoạt động tư pháp nâng cao được hiệu quả mà còn góp phần tăng cường pháp chế giúp các cơ quan tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ chức năng của mình.

Nhằm giúp những người làm công tác tư pháp nắm vững các quy định về lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách do luật gia, chuyên gia pháp luật cao cấp Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn.

Cuốn sách được bố cục thành 5 phần:

 • PHẦN I: Các quy định về luật sư và tư vấn pháp luật
 • PHẦN II: Các quy định về công chứng và chứng thực
 • PHẦN III: Các văn bản về giám định
 • PHẦN IV: Các quy định về hộ tịch
 • PHẦN V: Các quy định về trợ giúp pháp lý

Hy vọng cuốn sách sẽ có giá trị hữu ích đối với bạn đọc.

Giáo Trình Kỹ Năng Hành Nghề Công Chứng Tập 1

Giáo Trình Kỹ Năng Hành Nghề Công Chứng- Tập 1 là tập đầu tiên trong bộ giáo trình ” Kỹ năng hành nghề công chứng” được biên soạn và xuất bản dùng cho chương trình đào tạo nghề công chứng tại Học viện Tư Pháp.

Cuốn giáo trình cung cấp các kiến thức căn bản, ban đầu khi tiếp cận với nghề nghiệp công chứng cụ thể:

 • Tổng quan về nghề công chứng
 • Các nguyên tắc hành nghề công chứng.
 • Đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên
 • Địa vị pháp lý của các chủ thể liên quan đến hoạt động công chứng
 • Xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng…

Giáo Trình Kỹ Năng Hành Nghề Công Chứng Tập 2

Giáo Trình Kỹ Năng Hành Nghề Công Chứng – Tập 2 là tập thứ hai trong bộ giáo trình ” Kỹ năng hành nghề công chứng” .

Cuốn giáo trình được xây dựng theo nội dung của các quy định pháp luật nội dung ở những mảng có liên quan đến hoạt động công chứng bao gồm :

 • Pháp luật về dân sự, pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về đất đai, nhà ở, pháp luật về bán đấu giá tài sản.
 • Pháp luật về tài chính, sở hữu trí tuệ…..

Giáo Trình Kỹ Năng Hành Nghề Công Chứng Tập 3

Cuốn giáo trình cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho hoạt động công chứng.

Việc xây dựng cuống Giáo trình bảo đảm đi từ kiến thức kỹ năng cơ bản ban đầu đến những kỹ năng công chứng các loại cụ thể, từ lý thuyết kỹ năng đến vận dụng những kiến thức lý thuyết kỹ năng đó vào thực tiễn thông qua các ví dụ, các tình huống.

Cuốn giáo trình là tài liệu quan trọng không chỉ đối với những người đang tham gia các khóa đào tạo nghề công chứng tại Học Viện Tư Pháp mà còn là tài liệu có giá trị cao đối với những người đang hành nghề công chứng nói riêng, những người quan tâm đến lĩnh vực công chứng nói chung.

Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng

Có thể khẳng định rằng Bộ luật Dân sự năm 2015 ra đời đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng pháp luật dân sự của nước ta. Ngoài việc tiếp thu, hoàn thiện các quy định đã có từ Bộ luật Dân sự năm 1995 và sau này là Bộ luật Dân sự năm 2005, tại Bộ luật Dân sự năm 2015 các nhà làm luật đã đưa ra rất nhiều quy định mới, xa lạ với tư duy pháp lý truyền thống.

Dưới nhãn quan công chứng viên, chúng tôi cho rằng một số quy định lần đầu tiên hiện diện cũng như tiệp tục được ghi nhận trong Bộ luật Dân sự 2015 có ảnh hưởng, tác động lớn đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ công chứng viên. Trong khuôn khổ cuốn sách nhỏ này, tác giả xin lựa chọn và đưa ra một số bình luận xoay quanh những quy định tiêu biểu như đã đề cập ở trên.

Nội dung cuốn sách gồm những chương như sau:

 • Chương I: Một số vấn đề pháp lý xoay quanh chủ thể là cá nhân.
 • Chương II: Chủ thể hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.
 • Chương III: Ủy quyền với tư cách là một hình thức đại diện.
 • Chương IV: Quyền khác đối với tài sản.
 • Chương V: Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
 • Chương VI: Bàn về chế định thừa kế

Lời giới thiệu

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button