5 cuốn sách hay về Anten đáng tham khảo

5 cuốn sách hay về Anten giới thiệu những kiến thức cơ sở của Anten về sự hình thành và bức xạ sóng điện từ cũng như phương pháp khảo sát và tính toán trường bức xạ của các nguồn (các anten) đơn giản nhất.

Lý Thuyết Và Kỹ Thuật Anten

Về lý thuyết, phải kể đến việc phát triển các phương pháp tính toán mới cho phép phân tích các anten rất hiệu quả, với sự trợ giúp của máy tính số, trong đó không thể không nói đến là “Phương pháp moment”.

Về kỹ thuật, việc phát triển ứng dụng các phương thức xử lý tín hiệu cùng với các thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực công nghệ vi điện tử và điện tử siêu cao tần cho phép thiết lập các hệ anten có xử lý tính hiệu với nhiều tính năng mới, linh hoạt, khiến cho anten không chỉ còn là một hệ điện động học thụ động mà còn chủ động tham gia vào các khâu nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống thông tin.

Sách gồm 18 chương:

 • Chương 1: Bức xạ của dòng điện và dòng từ trong không gian tự do các đặc trưng cơ bản của trường bức xạ
 • Chương 2: Các nguồn bức xạ nguyên tố
 • Chương 3: Các nguồng bức xạ thẳng
 • Chương 4: Lý thuyết về chấn tử đối xứng
 • Chương 5: Phương pháp moment và ứng dụng trong các bài toán phân tích anten
 • Chương 6: Ảnh hưởng tương hỗ của các phần tử trong hệ anten phức tạp
 • Chương 7: Hệ thống phức xạ
 • Chương 8: Lý thuyết bức xạ mặt
 • Chương 9: Lý thuyết tổng hợp anten
 • Chương 10: Lý thuyết anten thu
 • Chương 11: Ảnh hưởng của mặt đất đến đặc tính bức xạ của anten
 • Chương 12: Hệ anten có xử lý tín hiệu -anten thông minh
 • Chương 13: Phương pháp điều khiển đồ thị phương hướng anten

Trường điện từ – Kiến thức căn bản và bài tập

Cuốn sách được biên soạn làm tài liệu học tập cho sinh viên chuyên ngành Điện tử viễn thông, bao gồm 5 chương, với ba nội dung chính:

1. Giới thiệu Trường điện từ, bao gồm Trường tĩnh và Trường điện từ biến thiên.

2. Phương pháp khảo sát, đặc điểm lan truyền của sóng điện từ trong không gian và trong đường truyền định hướng.

3. Phương pháp khảo sát bức xạ điện từ. Đặc điểm trường bức xạ của các nguồn bức xạ đơn giản.

Phần đầu giới thiệu trường điện từ gồm hai chương: Trường tĩnh và Trường điện từ biến thiên. Trường tĩnh là trường hợp riêng của Trường điện từ khi các đại lượng cơ bản của nó không thay đổi theo thời gian. Trường điện từ biến thiên là chương bản lề của cuốn sách với nội dung chính là hệ phương trình Maxwell, cơ sở hình thành sóng điện từ. Ở đây sinh viên sẽ tìm được câu trả lời vì sao sóng điện từ lại được con người sử dụng để xây dựng ngành thông tin vô tuyến.

Với quan niệm sử dụng sóng điện từ như một phương tiện mang thông tin, hai chương tiếp theo: Lan truyền của sóng phẳng trong không gian và Sóng điện từ trong các đường truyền định hướng sẽ giúp sinh viên nắm được phương pháp khảo sát và đặc điểm lan truyền của sóng điện từ trong không gian và trong các hệ định hướng, hai con đường mang thông tin từ nơi phát đến nơi thu.

Phần cuối là chương Bức xạ điện từ giới thiệu những kiến thức cơ sở của môn anten về sự hình thành và bức xạ sóng điện từ cũng như phương pháp khảo sát và tính toán trường bức xạ của các nguồn (các anten) đơn giản nhất.

Ở cuối mỗi chương đều có bài tập giải mẫu.

Trường Điện Từ Truyền Sóng Và Anten

Thông tin và tin tức được truyền trên các kênh viễn thông dưới dạng sóng tín hiệu tự do hoặc cưỡng bức. Cuốn sách “Trường Điện Từ Truyền Sóng Và Anten”, một kỹ thuật quan trọng của chuyên ngành điện tử – viễn thông, gồm 4 chương với nội dung tóm tắt sau:

Chương một: Điện từ trường và sóng điện từ. Trường điện từ là một lĩnh vực rất rộng, trong chương chỉ đề cập những vấn đề cơ bản về lý thuyết và kỹ thuật có liên quan đến các ứng dụng trường điện từ trong lĩnh vực viễn thông.

Nội dung chủ yếu là: Các phương trình Maxwell dưới dạng tích phân, vi phân và ý nghĩa vật lý của mỗi phương trình; phương trình sóng xây dựng từ phương Maxwell và lời giải của phương trình sóng; các thông số và các đặc tính truyền lan của các dạng sóng phẳng trong các môi trường có thông số điện khác nhau.

Chương hai: Các đường dây truyền dẫn sóng và ống dẫn sóng, giới thiệu lý thuyết và kỹ thuật truyền các sóng cưỡng bức tần số cao trong các đường dây truyền dẫn đối xứng, không đối xứng và ống dẫn sóng. Phương trình sóng được xây dựng từ mạch điện tương đương. Lời giải của phương trình sóng được mô tả dưới dạng sóng đứng, sóng chạy, các thông số truyền sóng và thông số của đường dây. Chế độ làm việc của đường dây truyền dẫn sóng và các hình thức phối hợp trở kháng được tính toán thiết kế với các trường hợp tải khác nhau.

Chương ba: Truyền sóng vô tuyến, giới thiệu: Các phương thức truyền lan của sóng vô tuyến, truyền lan sóng vô tuyến trong không gian tự do; các đặc tính và ảnh hưởng của môi trường và địa hình đến việc thu phát sóng; tính toán khoảng cách nhìn thấy, vùng Fresnel, Phading; cấu trúc tầng khí quyển, tầng đối lưu và truyền sóng trong tầng đối lưu; cấu trúc tầng điện li và truyền sóng phản xạ từ tầng điện li; tính toán tần số liên lạc tối ưu; đặc tính truyền lan sóng vô tuyến ở các dải sóng khác nhau và một số ví dụ tính toán.

Chương bốn: Anten, giới thiệu lý thuyết và kỹ thuật Anten: quá trình bức xạ sóng điện từ của anten và anen nguyên tố; các thông số cơ bản về điện của anten và biểu thức tính toán; anten phát; anten thu và nguyên tắc tương hổ, … Về các anten cụ thể trong chương giới thiệu các anten được sử dụng trong các dải sóng khác nhau, trong các yêu cầu dịch vụ truyền tin khác nhau, trong một số hệ thống định vị cũng như trong các hệ thống thông tin vệ tinh hiện đại quét búp sóng.

Sách trình bày một cách có hệ thống theo chuyên mục nhằm giúp độc giả có thể bổ túc và cập nhật những kiến thức hiện đại. Việc trình bày những khái niệm cơ bản được sắp xếp theo hướng dễ dàng tiếp cận với công nghệ hiện đại ứng dụng trong thực tế. Các lý thuyết và nguyên lý cơ bản được trình bày một cách khoa học, ngắn gọn, dễ hiểu. Trong các chương mục, bên cạnh các nguyên lý, sách có giới thiệu một số ví dụ bài toán cụ thể. Tuy vậy, các bài toán về trường điện từ, về truyền sóng và anten là các bài toán khá phức tạp.

Kỹ Thuật Truyền Hình Cáp

Theo như tên của nó, một hệ thống truyền hình cáp cơ bản là sự phân phối các tín hiệu truyền hình tới tivi ở nhà qua một cáp (cable) thay vì dùng (ăngten) rooftop tới điểm mà cung cấp dịch vụ đến các vùng nông thôn hay ngoại ô, thì các anten rooften, các dạng anten quay và khuyếch đại anten tinh vi hơn đã được sử dụng và ở khoảng cách xa với anten phát. Chắc chắn là khi khoảng cách giữa anten phát và anten thu tăng lên thì mức tín hiệu sẽ bị giảm tới các giá trị bất thường. Ở các vùng núi cao, người sống trong các thung lũng có thể không nhận được mức tín hiệu hiệu quả và thường nhận 2 tín hiệu giống nhau, một là trực tiếp và một là bị phản xạ bởi một số đối tượng. Đây được xem là thu nhiều đường.

Hầu hết những người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật của dịch vụ truyền hình cáp được huấn luyện những kiến thức cơ bản về điện ở trường trung học, trường kỹ thuật hoặc là những trường của quân đội. Trước đây có nhiều sách hay và những tài liệu tốt phục vụ cho những môn học cơ bản về điện, việc này có sẽ xem xét một số các thành phần cơ bản có liên quan đến hệ thống truyền hình cáp. Về cơ bản hệ thống cáp có thể được xem như một hệ thống phát tín hiệu lái một hệ thống cáp phân phối các tín hiệu tới một tải ở đầu cuối thuê bao. Thực ra, hệ thống này đựoc tạo ra bởi sự ghép nối với nhau của nhiều hệ thống. Nhiều mạch điện đơn giản khi được xem xét một mình, và do vậy sẽ quan sát một số hệ thống điện cơ bản như sau…

Bộ Sách Kỹ Thuật Thông Tin Số (Tập 2) – Lý Thuyết Và Các Ứng Dụng Của Kỹ Thuật OFDM

Bộ Sách Kỹ Thuật Thông Tin Số (Tập 2) gồm 8 chương được trình bày như sau:

Chương 1: Giới thiệu vắn tắt về lịch sử ra đời kỹ thuật OFDM. Các ưu và nhược điểm chính của kỹ thuật này được đề cập. Tóm tắt các phạm vi ứng dụng của kỹ thuật này ở Việt Nam và trên thế giới.

Chương 2: Trình bày lý thuyết và sự điều chế về đơn sóng mang và đa sóng mang, đặc biệt là nguyên tắc điều chế đa sóng mang trực giao OFDM

Chương 3: Trình bày lý thuyết điều chế OFDM. Nguyên tắc chèn chuỗi bảo vệ trong hệ thống OFDM để tránh nhiễu liên tín hiệu gây ra bởi hiệu ứng phân tập đa đường trong thông tin vô tuyến. Sự thực hiện bộ phát tín hiệu OFDM thông qua phép biến đổi nhanh IFFT

Chương 4: Trình bày về lý thuyết giải điều chế OFDM, sự tách chuỗi bảo vệ ở máy thu, sự hình thành nhiễu liên kênh khi tín hiệu phát qua kênh vô tuyến phụ thuộc thời gian, và cấu trúc bộ thu OFDL số sử dụng phép biến đổi nhanh FFT

Chương 5: Giới thiệu về các đặc tính của phổ tín hiệu OFDM, các ảnh hưởng của tham số hệ thống đối với hiệu suất phổ tín hiệu. So sánh kết quả đo đạc phổ tín hiệu trong thực tế với lý thuyết do chính tác giả thực hiện ở trường Đại học Tổng hợp Hannover, Cộng hoà Liên bang Đức

Chương 6: Các phương pháp thông dụng để khôi phục kênh truyền cho hệ thống OFDM được trình bày một cách chi tiết. Tác giả giới thiệu tóm tắt lý thuyết về bộ lọc tối ưu Wiener và sự ứng dụng của bộ lọc này cho hệ thống OFDM. Các kết quả mô phỏng do tác giả thực hiện được trình bày để so sánh chất lượng của các phương pháp khôi phục kênh truyền khác nhau.

Chương 7: Sự kết hợp của hai công nghệ OFDM và công nghệ đa anten phát và thu MIMO được trình bày ở chương này. Bạn đọc có thể hiểu được một cách khái quát cấu trúc bộ thu cũng như bộ phát trong hệ thống truyền dẫn MIMO, OFDM. Công nghệ MIMO-OFDM hứa hẹn một công nghệ mới cho truyền thông vô tuyến với khả năng nâng cao dung lượng đướng truyền, hiệu suất sử dụng phổ tín hiệu và chống nhiễu phân tập đa đường.

Chương 8: Cuối cùng các phạm vi ứng dụng của OFDM được giới thiệu tóm tắt. Các hệ thống được giới thiệu bao gồm hệ thống phát thanh số DRM, mạng máy tính không dây Hiper Lan/2 và mạng truy nhập Internet không dây băng rộng wimax

Cùng chủ đề:

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button