3 cuốn sách hay về An Giang rất phong phú và nhiều thông tin

3 cuốn sách hay về An Giang giúp bạn hiểu biết thêm về thành phố An Giang, về lịch sử, địa lý, kinh tế và đời sống văn hóa của thành phố này.

Sơn Nam – Tìm Hiểu Đất Hậu Giang & Lịch Sử Đất An Giang

Sơn Nam – Tìm Hiểu Đất Hậu Giang & Lịch Sử Đất An Giang

Tìm hiểu đất Hậu Giang là tác phẩm biên khảo đầu tiên của nhà văn Sơn Nam về vùng đất ông đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Hậu Giang là vùng đất hữu ngạn sông Tiền, nơi có đầy đủ cả văn minh miệt vườn và văn minh miệt thứ. Vùng đất đầy tiềm năng mới được khai phá nhiều từ cuối thế kỷ XIX và thế kỷ XX.

An Giang chỉ là một tỉnh trong đất Hậu Giang, nhưng là một tỉnh hội đủ các yếu tố địa lý của vùng đất Hậu Giang. Hiểu lịch sử đất An Giang là hiểu thêm về một vùng đất địa đầu của tổ quốc thời mở đất với bao biến thiên, bao cuộc chiến bảo vệ đất nước và hiểu thêm về tính cách con người của một vùng.

An Giang Núi Rộng Sông Dài

An Giang Núi Rộng Sông Dài

Thiên nhiên đã ban tặng cho An Giang nhiều thắng cảnh làm say lòng người. Thật tự hào một xứ núi hùng vĩ nằm cạnh một miền sông yên bình, lại vừa có rừng, đồng ruộng, biên giới. Tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một nét rất riêng, không lẫn với nơi nào khác ở đồng bằng.

An Giang có nhiều tầng văn hóa đan xen. Một tỉnh có dân số đông với bốn dân tộc anh em Kinh, Chăm, Hoa, Khmer cùng chung sống. Họ mang đến cho An Giang những di tích cổ kính, những lễ hội đầy màu sắc, gần gũi và thân thiện..

Phong Trào Đồng Khởi Ở An Giang

Phong Trào Đồng Khởi Ở An Giang

Cuốn sách Phong trào đồng khởi ở An Giang được xuất bản với mong muốn dựng lại các quá trình cơ bản của cuộc Đồng khởi ở An Giang đồng thời cung cấp thêm tư liệu làm rõ hơn và đầy đủ hơn một sự kiện quan trọng của An Giang, góp phần làm cho việc làm rõ thêm phong trào Đồng khởi ở miền Nam.

Bên cạnh ý nghĩa làm rõ một trong những truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của nhân dân An Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuốn sách còn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề khoa học như: vấn đề vận dụng đường lối lãnh đạo của Đảng ta vào thực tiễn cách mạng ở địa phương; vấn đề lựa chọn hình thức, biện pháp tổ chức quần chúng đấu tranh trong điều kiện tương quan lực lượng ta – địch quá chênh lệch về nhiều mặt…

Cuốn sách thể hiện tấm lòng của thế hệ đi sau luôn trân trọng đao lý “uống nước nhớ nguồn” cao quý của dân tộc.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

  • Chương 1: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội và lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng của tỉnh An Giang trước Đồng khởi (1954-1959)
  • Chương 2: Đồng khởi ở An Giang (cuối năm 1960 đầu năm 1961)
  • Chương 3: Đặc điểm và bài học lịch sử của phong trào Đồng khởi cuối năm 1960 đầu năm 1961 ở An Giang.

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button